هوش هیجانی

0
400

هوش هیجانی (هوش عاطفی)، توانایی مهمی است، که موجب موفقیت در روابط اجتماعی و رسیدن به اهداف می گردد.

 

هوش عاطفی (Emotional Intelligence)، توانایی فهم و همدلی با عواطف و نیاز‌های روحی خود و دیگران و همچنین توانایی مدیریت استرس‌ و تنش های روحی نیز می باشد. افراد با میزان بالایی از این قوه، می‌توانند احساسات خود را به خوبی کنترل و به دیگران نیز در مدیریت عواطف و هیجانات خویش کمک نمایند.

 

انواع هوش عاطفی:

 

 • هوش فردی و درونی:

توانایی هر شخص در فهم عواطف درونی خویش و مدیریت آن‌ها، به گونه ای که شخص با اعتماد به نفس لازم، کنترل بالایی نسبت به نیازهای عاطفی خود، در زندگی شخصی و اجتماعی داشته باشد.

 

 • هوش اجتماعی یا بین فردی:

توانایی درک احساسات افراد مختلف در اجتماع می‌باشد. افرادی که در نقش گوش شنوا برای اطرافیان خود بوده، تاثیرات زیادی بر افکار سایرین دارند، از هوش عاطفی اجتماعی بالایی برخوردار هستند.

 

چهار مهارت اصلی هوش هیجانی (عاطفی) :

 

 • آگاهی نسبت به احساسات خویش
 • آکاهی نسبت به احساسات سایرین
 •  آگاهی نسبت به اطرافیان و جامعه
 • توانایی حل مشکلات احساسات خویش و دیگران

 

این چهار مهارت، با تمرین و تمرکز حاصل شده، موجب موفقیت فرد می گردد. افرادی که هوش عاطفی بالایی دارند، هرگاه وظیفه ای درشغلشان به آنها محول گردد، حتما آن کار را به درستی به اتمام خواهند رساند. این هوش به فرد توانایی هدفمند بودن، رهبری و القای انگیزه به سایرین را، می دهد. همچنین افرادی با این توانایی، به دلیل درک فرد مقابل، در بخش خدمات به مشتریان، بسیار موفق خواهند بود.

 

از دیگر مزایای این هوش، انرژی و سرزندگی بوده، به فرد این امکان را می دهد، تا عواطف خود را کنترل کرده، توانایی رویارویی با مشکلات را داشته باشد.

 

راهکارهای افزایش هوش عاطفی:

 

 • لیستی از عواطف و احساسات خود آماده نمائید:

ایجاد این لیست به شما کمک خواهد کرد تا عواطف خود را ثبت و تحلیل نموده، انگیزه های عاطفی را عمیقتر شناخته، شاهد تاثیرات مهم آن، در پیشرفت زندگی خویش باشید.

 

 • ایجاد توانمندی در خود، برای بیان عواطف و احساسات :

آگاهی از عواطف درونیتان مهم است اما چگونگی ابراز آن به دیگران نیز اهمیت دارد. یکی از اطرافیانتان که هوش عاطفی بالایی دارد را به کمک بخواهید. هنگامی که دچار ترس، استرس، شادی، غصه و ... شدید، احساس خود را برای او بیان کنید، حال از او بخواهید برداشت خود، از سخنان شما را بگوید، هرچقدر گفته های او به احساس واقعی شما نزدیکتر باشد، هوش عاطفی بالاتری دارید.

 

 • ایجاد توانایی کنترل و جهت دهی درست احساسات منفی:

لیستی از احساسات منفی خود را تهیه نمایید. احساساتی همچون : افسردگی، حسادت، کینه و ... ، هرزمان دچار این حالات شدید، به لیست مراجعه و با استفاده از راهکاری مناسب ، بر آن غلبه نمائید.

 

 • گوش شنوایی برای دیگران باشید:

تقویت مهارت گوش دادن، منجر به افزایش درک شما از افکار و روحیات و شخصیت افراد گردیده، موجب افزایش تاثیرگذاری شما بر روی آنها می گردد.

 

 • دریافت احساسات افراد بر اساس حالات آنان:

با توجه به تغییرات حالات چهره و بدن اشخاص، پی به افکار و عواطفشان برده از روحیاتشان مطلع می گردیم.

 

 

در نهایت لازم به ذکر است، که تمامی هوش ها در صورت دریافت آموزش صحیح، قابلیت ارتقا و بهبود را دارند.

 

امتیاز شما به این مطلب :

ثبت نظر