کوچینگ

0
480

کوچینگ چیست؟

ایجاد یک زیر بنای محکم برای برقراری ارتباط، زیربنایی که شامل رازداری، امنیت، احساس اعتماد و اطمینان است، که ایجاد این فضا نیز خود یک مهارت است.

 

غرض، رسیدن به یک کوچ حرفه ای است، که در آن، رازداری و عدم قضاوت، حفظ احترام مراجع ( غرض از مراجع، شخصی است که نیاز دارد با کوچ کار ‌کند) و بطور خلاصه یعنی در خدمت مراجع بودن، درعین حال که قضاوت ندارد، حاصل شود. حال کوچ با ابزارها و فضای امن و ارتباطی که دارد، موجبات ترغیب مراجع را فراهم می آورد. هدف کوچ توانمندسازی شما در جایی است که قصد دارید بیشتر درآن توانمند شوید، یعنی شما را درجایی که هستید، توانمند می سازد.

 

هدف نهایی کوچ آن است، که با توجه به ارتباطی که ایجاد شده و ابزار کوچینگ ، دنیای درونی شما و توانمندی هایتان را نمایان کند، تا تصمیم گرفته و خواهان آن شوید، تا در جهت رسیدن به هدفتان اقدام نمایید.

 

از جمله دلایل ورود افراد به دوره ی آموزشی کوچینگ، آن است، که قدرت و توانمندی ذهن، انتخاب و مسئولیت پذیری را، به دست آورند.

 

گرایش‌های مختلف کوچینگ:

بیزینس کوچینگ ، کوچینگ اجرایی، کوچینگ رهبری، کوچینگ زندگی، کوچینگ سلامت، کوچینگ شغلی، کوچینگ ثروت، کوچینگ مالی، کوچینگ رشد معنوی، کوچینگ تحصیلی، کوچینگ روابط، کوچینگ ورزشی

 

اگر به رشد و تعالی خود و حتی دیگران فکر می کنید، یا ارتقای سطح زندگی و بهبود اوضاع شغلتان برایتان اهمیت دارد، آموزش مهارتهای کوچینگ برایتان مفید خواهد بود.

امتیاز شما به این مطلب :

ثبت نظر