هوش اجتماعی

0
570

هوش اجتماعی، مهارت و توانمندی لازم در ایجاد، حفظ و گسترش ارتباطات را به شخص می دهد.

 

با توجه به آنکه فرد ممکن است، بداند چگونه یک رابطه را ایجاد یا حفظ نماید، اما نمیداند چگونه به آن عمل نماید ، هوش هیجانی به کمک آمده و فاصله میان دانش و عمل را، از میان بر می دارد.

 

با تقویت هوش هیجانی، فرد کنترل رفتار خود را بالا برده و در نتیجه، امکان آسیب دیدن خود یا دیگران در آن رابطه را کاهش می دهد. و همچنین، موجبات ایجاد اعتماد در دیگران، به دلیل هماهنگی میان گفتار و افکار و اعمالشان می گردند. در نتیجه، پایه و اساس هوش اجتماعی ، هوش هیجانی است. 

 

چند نمونه از شعور اجتماعی :

 

•  هنگامی که اشتباهی مرتکب می شود، خطای خود را پذیرفته و عذرخواهی کرده ، درجهت جبران آن،  تلاش نماید.

     •  رعایت حقوق اجتماعی و شهروندی و عدم آسیب رساندن به اموال اجتماعی

     • درخواست های خود از دیگران را محترمانه مطرح کرده و انتظار شنیدن « نه » را داشته باشیم.

     • به مفهوم و غرض صحبت های افراد توجه کنیم، نه آنکه به شیوه بیان و گفتار افراد

     • اگر شخصی زحمتی برای ما می کشد، بهای زمان، انرژی و هزینه آن را بپردازیم.

     • اختراعات و اکتشافات دیگران را، به نام خود ثبت نکنیم.

     • شعور اجتماعی یعنی: تلاش‌های دیگران را به نام خود تمام نکنیم.

     • زمانی که احساس می کنید، شخصی روی موضوع خاصی حساسیت دارد به جای لجبازی با او ، همدلی را پیشه کنید.

 

آیا این امکان وجود دارد که شخصی، با هوش اجتماعی بالا دارای هوش هیجانی پایین باشد؟

 

هرچقدر افراد برون گراتر باشند، دارای هوش اجتماعی بالاتر و رفتارها ی هوشمندانه تری هستند. هر چند ممکن است، افراد به دلیل نقص در شعور اجتماعی و هیجانی، نتوانند روابط ایجاد شده را حفظ یا گسترش دهند.

 

در نهایت لازم است متذکر شویم ، هوش اجتماعی همچون دیگر انواع هوش ها، قابل ارتقا و بهبود است.

امتیاز شما به این مطلب :

ثبت نظر