بهترین خود باشیم

0
410

بهترین خود باشیم

 

در گام نخست باید خود را بشناسیم. اگرمی خواهید بهترین باشید ، در شکل حقیقی خود زندگی کنید.

اگر خودتان باشید ، استرس کمتری داشته و اعتماد بنفستان افزایش یافته ، در نهایت منجر به بهترین شدنتان می شود. نظر دیگران درباره شما هیچ اهمیتی ندارد، همواره به یاد داشته باشید، که باید خود را دوست داشته باشید.

 

راهکارهایی در خصوص بهترین شدن:

 

  • اصیل بودن :

غرض آن است که خود واقعیتان باشید و همزمان سعی نمائید، بهتر شده و آبدیده ترشوید. درست است که برای برنده شدن باید حتما بازی کرد، اما قرار نیست راه رفته دیگران را بروید، پس ابتکار عمل به خرج دهید.

 

  • مثبت اندیش باشید:

اگر می خواهید مهمترین مانع پیشرفت خود نباشید،  باورکنید که خودتان بزرگترین عامل پیروزی یا شکست خود هستید. پس افکارتان را درست و مثبت انتخاب نمائید.

 

  • انگیزه بالایی داشته باشید:

اگر میخواهید بهترین باشید، پس فقط بهترین ها را انتخاب نمائید. برای انجام این کار مدام در خودتان انگیزه ایجاد نمائید. این انگیزه همچون نیروی محرکه، موجب ایجاد ایده و خلاقیت درذهنتان می گردد. بسیاری ازموفقیت ها زمانی حاصل شده، که شخص با تمام وجود برای آن موفقیت اراده کرده است، در نتیجه بهترین شده اند.اگر می خواهید از دیگران جلو بزنید، باید انگیزه کافی داشته باشید.

 

  • دارای ذهنی انعطاف پذیرو باز باشید:

برای رسیدن به بهترین ها، راه های فراوانی وجود دارد. اگرمی خواهید راه ها ی منتهی به موفقیت، به ذهنتان رسیده و بر سر راهتان قرار گیرد، ذهن خود را باز نگه دارید.

 

  • رقابتی فکر کنید:

برای آنکه همواره عطش رسیدن به موفقیت را داشته باشید، خود را با رقبایتان مقایسه و تلاش نمائید، پیروز ماجرا باشید. البته، رقابت را تبدیل به یک مهارت و قابلیت در خود نمائید.

 

  • تصمیم بگیرید، که درکدام زمینه ها بهترین باشید:

واقع بین بوده، با توجه به توانایی‌ های بالقوه‌ خود، تصمیم بگیرید در کدام زمینه ها می خواهید بهترین بوده و پیشرفت نمائید.

 

  • به دنبال یک راهنما و مربی خوب باشید:

فردی را بیابید، که در زمینه مورد نظر، از شما بهتر باشد. بهترین افراد هم ، همیشه محتاج یک راهنما هستند.

 

  • به استقبال چالش ها بروید:

اگر می خواهید در زندگی موفق باشید، به استقبال مشکلات و چیزهایی بروید، که همیشه از آنها می ترسید و بدانید که بهترین شدن بهایی دارد.

امتیاز شما به این مطلب :

ثبت نظر